Tedzsvid

 بسم الله الرحمن الرحيم

Menü
 
Magyar Iszlám Közösség

Honlapja

FB csoportja

Online iskolája

 
Legújabb

"Tilávet szedzsde" menüponttal bővült az oldal.

A "Zamir" menüpont a "szúkunos He" ponttal bővült.

A "Ritka szabályok" menüpont az "egyedi olvasatú szavakkal" bővült.

A "Hurufu mukattaa" menüpont a "Vaszl" ponttal bővült.

A "Vaszl Nun" és a "Kegyes Korán" menüpontokkal bővült az oldal.

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Hurufu mukattaa

Hurufu mukattaa

 

A Koránban összesen huszonkilenc szúra önálló betűkkel kezdődik. Ez néhol egyetlen betű, néhol pedig kettő, három, négy, öt, vagy hat betű. Vannak olyan betűk, melyek több szúra elején is megtalálhatóak.

Onnan lehet felismerni, hogy "hurufu mukattaa"-val van dolgunk, hogy nincsenek a betűknek ékezetei. Ilyenkor nem szóként olvassuk ki, hanem a betűk nevét mondjuk ki. 

A betűk önálló egységet alkotnak; a betűk nevének kiolvasásakor érvényes minden tedzsvid szabály (pl. meddi lazim, idgami meal gunne, izhar, stb.).

Most lássuk a hurufu mukatta példáit:

 

 

1. Elif-Lam-Mim:

Al-Bakara, Ali'Imran, Al-Ankebút, Ar-Rúm, Lukman, Asz-Szadzsda szúra:

Írva:

الم

Kiejtve:

اَلِفْ لَامْ مِيمْ

 

Elif: nincs tedzsvid

Lam: medd lazim (medd tabii-t [Lamelif-et] szukunos betű [Mím] követ) - 4 elifnyit nyújtjuk. 

Lam-mim: Idgam miszlejn meal gunne (szukunos Mím-et mutaharrikos Mím követ.) - összekapcsolva, hosszan, és nazálisan ejtjük. 

Mim: medd lazim (medd tabii-t [mim + medd Je] szukunos betű követ [Mím]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

elif láááámmmiiiim

 

 

 

2. Elif-Lam-Mim-Szad

Al-A'raf szúra:

Írva:

المص

Kiejtve:

اَلِفْ لَامْ مِيمْ صَادْ

 

Elif: nincs tedzsvid

Lam: medd lazim (medd tabii-t [Lamelif-et] szukunos betű [Mím] követ) - 4 elifnyit nyújtjuk. 

Lam-mim: Idgam miszlejn meal gunne (szukunos Mím-et mutaharrikos Mím követ.) - összekapcsolva, hosszan, és nazálisan ejtjük. 

Mim: medd lazim (medd tabii-t [mim + medd Je] szukunos betű követ [Mím]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

Mim-szad: izhar sefevi (a szukunos Mímet, nem Be vagy Mím követi) - az „m” hangot nyíltan, tisztán ejtjük. Nem változik, nem hasonul.

Szad: Medd lazim (medd tabii-t [Szad + medd Elif] szukunos betű követ [Dad]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

Szad˚: Kalkale

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

elif lámmmiiiimszaaaad˚

 

 

 

3. Elif-Lam-Ra

Júnusz, Húd, Júszuf, Ibrahím, Hidzsr szúra:

Írva:

الر

Kiejtve:

اَلِفْ لَامْ رَا

 

Elif: nincs tedzsvid

Lam: medd lazim (medd tabii-t [Lamelif-et] szukunos betű [Mím] követ) - 4 elifnyit nyújtjuk. 

m-ra: izhar sefevi (a szukunos Mímet, nem Be vagy Mím követi) - az „m” hangot nyíltan, tisztán ejtjük. Nem változik, nem hasonul.

Ra: Medd tabii (a fathás Rá-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

elif láááámrá

 

 

 

4. Elif-Lam-Mim-Ra

 Ar-Ra'd szúra:

Írva:

المر

Kiejtve:

اَلِفْ لَامْ مِيمْ رَا

 

Elif: nincs tedzsvid

Lam: medd lazim (medd tabii-t [Lamelif-et] szukunos betű [Mím] követ) - 4 elifnyit nyújtjuk. 

m-mim: Idgam miszlejn meal gunne (szukunos Mím-et mutaharrikos Mím követ.) - összekapcsolva, hosszan, és nazálisan ejtjük. 

Mim: medd lazim (medd tabii-t [mim + medd Je] szukunos betű követ [Mím]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

Mim-ra: izhar sefevi (a szukunos Mímet, nem Be vagy Mím követi) - az „m” hangot nyíltan, tisztán ejtjük. Nem változik, nem hasonul.

Ra: Medd tabii (a fathás Rá-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

elif lámmiiiimrá

 

 

 

5. Ha-Mim

Mu'min (Ghafir), Fusszilat, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Adzs-Dzsaszija, Al-Ahkaf szúra:

Írva:

حم

Kiejtve:

حَامِيمْ

 

Ha: Medd tabii (a fathás Há-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

Mim: medd lazim (medd tabii-t [mim + medd Je] szukunos betű követ [Mím]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

há miiiim

 

 

 

6. Ha-Mim ’Ayn-Szin-Kaf

As-Súra szúra:

Írva:

حم ۝ عسق

Kiejtve:

حَاميِمْ ۝ عَيْنْ سِينْ قَافْ

 

Ha: Medd tabii (a fathás Há-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

Mim: medd lazim (medd tabii-t [mim + medd Je] szukunos betű követ [Mím]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

Mim-’aynizhar sefevi (a szukunos Mímet, nem Be vagy Mím követi) - az „m” hangot nyíltan, tisztán ejtjük. Nem változik, nem hasonul.

’Ayn: medd lin (szukunos Je betűt egy újabb szukunos betű követ [Nún]) – A „j” hangot 3 elifnyit nyújtjuk.

’Ayn-szin: Ikhfa hakiki (szukunos Núnt a 15 ikhfa hakiki betű egyike követi [Szín] – az „n” hangot rejtve ejtjük.

Szin: medd lazim (medd tabii-t [szín + medd Je] szukunos betű követ [Nún]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

Szin-kaf: Ikhfa hakiki (szukunos Núnt a 15 ikhfa hakiki betű egyike követi [Kaf] – az „n” hangot rejtve ejtjük.

Kaf: Medd lazim (medd tabii-t [Kaf + medd Elif] szukunos betű követ [Fe]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

há miiiim ’ajjjnsziiiinkaaaaf

 

 

 

7. Ta-Szin

An-Naml szúra:

Írva:

طس

Kiejtve:

طَاسِينْ

 

Ta: Medd tabii (a fathás Ta-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

Szin: medd lazim (medd tabii-t [szín + medd Je] szukunos betű követ [Nún]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

Tá sziiiin

 

 

 

8. Ta-Szin-Mim

As-Su’araa, Al-Kaszasz szúra:

Írva:

طسم

Kiejtve:

طَاسِينْ مِيمْ

 

Ta: Medd tabii (a fathás Ta-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

Szin: medd lazim (medd tabii-t [szín + medd Je] szukunos betű követ [Nún]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

Szin-mim: Idgham meal ghunne (szukunos Nún-t Mim követ) – Az „n” hang „m”-re hasonul.

Mim: medd lazim (medd tabii-t [mim + medd Je] szukunos betű követ [Mím]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

Tá sziiiimmiiiim

 

 

 

9. Kaf-Ha-Je-’Ayn-Szin-Kaf

Marjam szúra:

Írva:

قحيعسق

Kiejtve:

قَافْ حَايَاعَيْنْ سِينْ قَافْ

 

Kaf: Medd lazim (medd tabii-t [Kaf + medd Elif] szukunos betű követ [Fe]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

Ha: Medd tabii (a fathás Há-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

Je: Medd tabii (a fathás Je-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

’Ayn: medd lin (szukunos Je betűt egy újabb szukunos betű követ [Nún]) – A „j” hangot 3 elifnyit nyújtjuk.

’Ayn-szin: Ikhfa hakiki (szukunos Núnt a 15 ikhfa hakiki betű egyike követi [Szín] – az „n” hangot rejtve ejtjük.

Szin: medd lazim (medd tabii-t [szín + medd Je] szukunos betű követ [Nún]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

Szin-kaf: Ikhfa hakiki (szukunos Núnt a 15 ikhfa hakiki betű egyike követi [Kaf] – az „n” hangot rejtve ejtjük.

Kaf: Medd lazim (medd tabii-t [Kaf + medd Elif] szukunos betű követ [Fe]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

Kaaaaf há já ’ayyynsziiiinkaaaaf

 

 

 

10. Ta-He

Ta-Ha szúra:

Írva:

طه

Kiejtve:

طَاهَا

 

Ta: Medd tabii (a fathás Ta-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

He: Medd tabii (a fathás He-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

Tá H ê

 

 

 

11. Je-Szin

Ja-szin szúra:

Írva:

يس

Kiejtve:

يَاسِينْ

 

Je: Medd tabii (a fathás Je-t medd-elif követ) - 1 elifnyit nyújtjuk.

Szin: medd lazim (medd tabii-t [szín + medd Je] szukunos betű követ [Nún]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

J ê sziiiin

 

 

 

12. Szad

Szad szúra:

Írva:

ص

Kiejtve:

صَادْ

 

Szad: Medd lazim (medd tabii-t [Szad + medd Elif] szukunos betű követ [Dad]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

Szad˚: Kalkale

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

Szaaad˚

 

 

 

 

13. Kaf

Kaf szúra:

Írva:

ق

Kiejtve:

قَافْ

 

Kaf: Medd lazim (medd tabii-t [Kaf + medd Elif] szukunos betű követ [Fe]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

Kaaaaf

 

 

 

14. Nun

Al-Kalam szúra:

Írva:

ن

Kiejtve:

نُونْ

 

Nun: medd lazim (medd tabii-t [Nun + medd Vav] szukunos betű követ [Nún]) - 4 elifnyit nyújtjuk.

 

Tedzsvid szerinti olvasata:

Nuuuun

 

 

Vaszl (továbbhaladás)

Az önálló betűk után meg lehet állni, de össze is köthetjük a következő szóval. Négy szúra kivételével, akár megállunk, akár továbbhaladunk, ugyanúgy ejtjük ki az önálló betűket. (A fentebb leírtak szerint.) Most nézzük meg azt a négy szúrát, ahol lehet eltérés a megállás (vakf) és továbbhaladás (vaszl) között!

 

1.)

Ali’Imran szúra

 

الم ۝ اللّٰهُ

Olvasata:

 

اَلِفْ لَامْ مِيمَ اللّٰهُ

 

Továbbhaladáskor a „mim” szót ejthetjük egy elif és négy elif hosszan is.

 

Egy elifnyi nyújtással:

elif láááámmmím- a-llahu

 

Négy elifnyi nyújtással:

elif láááámmmiiiim-a-llahu

 

 

2.)

An-Naml szúra

 

طسۚ تِلْكَ

 

Olvasata:

 

طَا سِينْ تِلْكَ

 

A „tászín” szakin nun-ra végződik, amit továbbhaladáskor a „tilke” szó „te” betűje követ. Itt az Ikhfa hakiki szabály érvényesül, így a Nun kicsit változik és nyúlik.

Tásziiiinntilke

 

 

3.)

Ja-szín és Al-Kalam szúra

 

يس ۝ وَ الْقُرْاٰنِ

 

ن ۝ وَ الْقَلَمِ

 

Olvasata:

 

يَاسِينْ وَ الْقُرْاٰنِ

 

نُونْ وَ الْقَلَمِ

 

Továbbhaladáskor mindkét esetben a szakin nunt „vav” betű követi. Ez alapján az idgham meal ghunne  szabály érvényesül, mely szerint a „nun” „vav”ra hasonul,  de ajánlatos hasonlás nélkül (izhar) ejteni. (A legtöbb tedzsvidkönyv nem is említi a hasonulást, és csak az izharral való olvasást ajánlják.)

 

Hasonulással (idgham meal ghunne):

jásziiiivvelkur’áni

nuuuuvvelkalemi

 

Hasonulás nélkül (izhar): (ajánlott)

jásziiiin velkur’áni

nuuuun velkalemi

 

 

الله اعلم 


Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt    *****    AJÁNDÉKOZZ ASZTROLÓGIAI ELEMZÉST, SZÜLETÉSNAPRA IS SZÉP AJÁNDÉK!    *****    Katt!Katt!Katt! Lépj be a galopp versenyparkunkba! Katt Katt!    *****    Szereted az animéket és mangákat? Megismernél egy új fansub csapatot? Akkor itt a helyed! A rókák várnak rád ;)    *****    Szeretnél saját lovat?De nem engedheted meg magadnak? Katt!Nevelj nálunk virtuálisan! Nevelj, tenyéssz versenyezz!    *****    EBERTIN: Kozmobiológia    *****    Megérkeztek az útvesztõk a Mesetárba! Kukkantsatok be egy kis ceruzakoptatásra - vagy egy jó mesére!    *****    Aktív Friss Ingatlanok Debrecenben lakások, házak, villák, telehelyek széles választéka Aktív Friss Ingatlanok Debrecen    *****    MARGOT ROBBIE MAGYARORSZÁG - ÉRTESÜLJ ELSÕ KÉZBÕL AZ OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕVEL KAPCSOLATOS HÍREKRÕL - MARGOT ROBBIE MO    *****    Újra elindult a Hungarian Super Mario Fan Club! Hírek, cikkek, érdekességek a Super Mario világából.    *****    Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha kíváncsi vagy.Katt ide, ha    *****    A Sortilegio sztárjainak új közös mexikói sorozata! Ha te is imádod Ana Brenda Contrerast és David Zepedat nézz be!    *****    Te is próbálsz bevételre szert tenni a portálodon? Lehet, hogy nem jelennek meg a hirdetéseid? Ne ess el a bevételedtõl!